RADONOUT-RO, Produkt Nyhet!

Radonout-RO osmos_radonavskiljare produktnyhet for 2013

2013-10-02

Produkt Nyhet!
RADONOUT-RO, Patenterad RADONOUT med RO.
Utvecklare och tillverkare, Europe Vattenrening AB.

Troligtvis den mest kompletta vattenrenaren på marknaden. Används på komplexa vatten där flera anmärkta värden behöver åtgärdas.

RADONOUT-RO avlägsnar:
Klorid, Natrium (salt), Fluorid, Nitrit, Nitrat, Tungmetaller, Uran, Radon Bq/L, kan reducera Kemikalier, Arsenik och Växtgifter, Lukt, Smak etc.

Fördelar:
-Nästan helt underhållsfri.
-Säker reningsteknik.
-Enkel montering (vatten In, vatten UT, fläkt i väggen, 230V)
-Liten golvyta. (för ett hushåll, ca 60cm x 80 cm)